SUVs

Filter by size:

And year:
  and year:
Rank ModelRSC Rating VLFC VLIC 
8012015 Toyota RAV4710.0541%6.1793%
8012014 Toyota RAV4710.0541%6.1793%
8032013 Toyota RAV4710.0542%6.1914%
8042018 Dodge Journey710.0542%6.1919%
8042017 Dodge Journey710.0542%6.1919%
8042016 Dodge Journey710.0542%6.1919%
8072010 Dodge Journey710.0544%6.2118%
8082015 Dodge Journey700.0544%6.2182%
8092014 Dodge Journey700.0545%6.2193%
8102016 Toyota RAV4700.0545%6.2215%
8112012 Ford Escape700.0546%6.2306%
8122011 Chevrolet Equinox700.0546%6.2322%
8132010 Chevrolet Equinox700.0546%6.2379%
8142014 Chevrolet Equinox700.0547%6.2493%
8142013 Chevrolet Equinox700.0547%6.2493%
8142012 Chevrolet Equinox700.0547%6.2493%
8172013 Dodge Journey700.0548%6.2556%
8182010 Ford Escape700.0548%6.257%
8192013 Mitsubishi Outlander700.0548%6.2634%
8192012 Mitsubishi Outlander700.0548%6.2634%