SUVs

Filter by size:

And year:
  and year:
Rank ModelRSC Rating VLFC VLIC 
12023 Honda HR-V860.0339%3.8714%
22021 Mazda CX-3760.0471%5.384%
22020 Mazda CX-3760.0471%5.384%
42017 FIAT 500X720.0522%5.9591%
42016 FIAT 500X720.0522%5.9591%
62016 Honda HR-V710.0535%6.1105%
72016 Mazda CX-3710.0537%6.1326%
82019 Mazda CX-3710.0537%6.1369%
82018 Mazda CX-3710.0537%6.1369%
82017 Mazda CX-3710.0537%6.1369%
112022 Honda HR-V700.0552%6.3011%
112021 Honda HR-V700.0552%6.3011%
112020 Honda HR-V700.0552%6.3011%
142019 Honda HR-V700.0552%6.3077%